HÅLLBAR PRODUKTION

Vår glasugn drivs på deponigas - deponigasen bildas från organiskt avfall. Denna gas får vi levererad från Ragn-Sells deponianläggning Högbytorp. Vanligtvis drivs glasugnar på el eller gasol. Vår glasugn håller en konstant temperatur på 1120 grader och är på dygnet runt. Vi smälter bara återvunnet glas och använder blyfri miljökristall från Reijmyre glasbruk.

dsc01453jpg