"

Glasbolaget är en plattform där visionen är att öka intresset för glas som material, samtida konst, design samt att det skapas mer innovativa projekt kring glas. Glasbolaget har som mål att arbeta miljömedvetet för en hållbar framtid för Svenskt glas

Vi stänger 23/12 och håller sedan stängt fram till 10/2 2023. Detta pga underhåll av smältugnen