UTSTÄLLNING
Abstractemption - Markus Emilsson
2017.10.21 - 2017.11.18
Abstractemption är en lek för våra sinnen med uppmaningen ’se och rör!’.
Markus Emilsson beskriver utställningen som ”en abstrakt frestelse och en taktil upplevelse som
både uppmuntrar och ställer krav på besökarens nyfikenhet och engagemang.”

abstractemption pressbilsjpg
Med konsten som verktyg och glaset som medium tydliggör Markus Emilsson hur olika
funktionssätt och privilegier ger besökarna varierande möjligheter till delaktighet. Genom
utformningen av utställningen, som är både förbehållsam och tillgänglig, villkoras
upplevelsen och delaktigheten, samtidigt som Abstractemption problematiserar de
inkluderande och exkluderande effekter som normstrukturer i vårt samhälle genererar.
Med utställningen hoppas Markus skapa en dialog om tillgänglighet och funktionssätt och hur
vi förhåller oss till det. Abstractemption är även en kommentar till det traditionstyngda arv av
vördnadsfullhet och exklusivitetsfixering som glas och sammanhangen kring glas brottas
med.

Markus är utbildad inom glashantverk på skolorna i Kosta och Orrefors och har även en
konstnärlig masterexamen inom konsthantverk, inriktning glas, från Konstfack. En central och
återkommande del i Emilssons konstnärskap är intresset för dialogskapande och
deltagarfrämjande funktioner. I sina konstnärliga projekt har han på olika sätt undersökt
konsthantverklig-kommunikation och möjligheten att utveckla gemenskaper och
mellanmänskliga relationer. Det har resulterar i en praktik som omfamnat både traditionella
objektsburna utställningar såväl som hantverksbaserade performance, workshops och
föreläsningar.