Subjective Landscapes - Anna Chrysopoulo
2018.02.10 - 2018.03.10
Vernissage 10/2 11.00-16.00
AnnaChrysopoulo-ESPhotography-2642jpg

Subjective Landscapes
"Ett ansikte är vänt åt två håll, medan en sida är riktad utåt ser den andra sidan inåt,
mot en helt annan kontinent, eller ett landskap som är osynligt för  en annan.
Glas som material gör det möjligt för mig att översätta och klargöra emotionella tillstånd och det subjektiva. "

Anna Chrysopoulo

Att hantera det personliga är en stark inspirationskälla för Anna; balansen mellan upplevelser och artefakterna av hennes egna skapande.
Hennes arbete är centrerat kring temat relationer; förhållandet hon har till sig själv, med andra och miljön som omger henne.
Hon reflekterar kring personliga erfarenheter av hur relationer kan påverka känslor och sinnesstämningar.
Utforskandet av detta tema, gestaltats genom en konversation mellan material; ett förhållande uttryckt i föreningen mellan glas och metall.


Glas och metall är två material som inte nödvändigtvis är kompatibla utan snarare undantagsvis är det. Genom omfattande experiment med att ändå kombinera dessa två material har hon fått stor kunskap och förståelse för kompatibilitet och detta har blivit en viktig utgångspunkt i hennes skapande. Massivt glas och ihåligt glas med inslag av metall utgör nu det visuella språk som kännetecknar hennes arbete.
Biografi
Anna Chrysopoulo är en Londonbaserad glaskonstnär. Hon är utbildad i fri konst vid Westminster Adult Education College (London, Storbritannien) och tog 2017 masterexamen från Royal College of Art inom keramik och glas (London, Storbritannien). Hon har innan det arbetat åt andra kända glaskonstnärer som Peter Layton and Dale Chihuly och var handledare i ugnsgjutet glas vid samma instutition som hon själv tog kantidatexamen från i över tio år innan hon tog sin masterexamen. Hennes konst har visats på många olika utställningar i olika europeiska länder och vunnit flera utmärkelser.

Anna finns på plats på vernissagedagen och har blåst glas i vår hytta på Glasbolaget i Bro inför utställningen.